Všechny newslettery

Povolte prosím zobrazení obrázků/Please allow images

Vážené členky, Vážení členové. Naše tety v dětském koutku pro vás připravily tento nový produkt.

Dětský klub Pomík

Dětský klub je určen dětem našich členů ve věku od 2,5 do 8. let. Zajišťuje profesionální hlídání dětí pedagogicky vyškoleným personálem, který se bude snažit individuálně rozvíjet osobnost každého dítěte. Docházku dětí jistě uvítají rodiče, kteří potřebují občasné hlídání z důvodu svých osobních a profesních zájmů. V neposlední řadě rádi uvítáme všechny děti, které se už chtějí zapojit do dětského kolektivu, a nebo u nichž rodiče potřebují zapracovat na lepší adaptaci v rámci vrstevnické skupiny či snazší zvládání odloučení od rodičů. 

V našem klubu klademe důraz na to, abychom děti pouze nehlídali, ale všestranně je rozvíjeli. I z toho důvodu jsou součástí nabízeného programu hudebně-pohybové aktivity, výtvarné a kreativní tvoření podporující fantazii a představivost dětí. Podporujeme rozvoj  samostatnosti dětí, a to především v sebeobsluze či stolování. Dále pak posílení komunikačních dovedností, rozvoj motoriky, smyslového vnímání a kognitivních funkcí (jemná motorika, zrakové a sluchové vnímání, paměť, řeč, grafomotorika). K tomuto účelu budou využívány speciální pracovní listy a pomůcky vhodné pro daný věk každého dítěte. Z důvodu individuální péče o vaše děti nepřesahuje počet dětí ve skupině 15.

Můžete si vybrat, zda dítě bude chodit pravidelně nebo v různé dny.

Za hezkého počasí děti budou využívat co nejvíc pobyt venku na  přilehlé zahradě.

Program

13.00 - 13.30 Příchod do klubu, přivítání, volná hra 
13.30 - 15.00 Program – výchovně- vzdělávací aktivity, případně pobyt venku
15.00 - 15.30 Svačina
15.30 - 17.00 Volná hra, pobyt venku, odchod dětí

Co s sebou děti potřebují

Sportovní obuv do sálu (přezůvky ve kterých se dá sportovat), náhradní oblečení (vše raději podepsané), láhev na pití s podpisem. Nápoje budeme doplňovat dle potřeby.

Ceník

650,- Kč za jedno odpoledne (jeden hlídací blok), v ceně je zahrnuta svačina a pití

Rezervace v Dětském klubu Pomík je nutná vždy předem pomocí přihlášky, nejpozději předchozí týden čtvrtek (první tedy do 21.5. 2020 vč. platby).  Přihlášku stačí vyplnit pouze poprvé a dále stačí rezervace, které  je možné provést v koutku osobně nebo na telefoním čísle 775 607 985 – Olga Stojanoska.

Platba je nutná vždy předem do čtvrtku předchozího týdne. V případě nemoci se domluvíme na náhradě. Služby klubu mohou rodiče platit na recepci Blue Orange.

Začínáme  25.5.2020 po dobu května a června.

Těšíme se na Vás

Tým dětského koutku

Povolte prosím zobrazení obrázků/Please allow images
Povolte prosím zobrazení obrázků/Please allow images
Povolte prosím zobrazení obrázků/Please allow images

Zprávy od Blueorange jsou odesílány prostřednictvím služby MAILservis